Leder: Et organ blev til - gik ind - og genopstod!


Dionysos så dagens lys i august 1977.
Forud for den storstilede lancering af Nakskov Gymnasiums nye uafhængige skoleblad lå måneders hårdt arbejde og planlægning fra de to udgivere Sten Mogensen og Peder Ring.

Lad os lige erindre vore trofaste læsere om at Dionysos er navnet på drukkenskabens og elskovens gud. Hvordan navnet opstod fortaber sig i dag, men et kvalificeret gæt må gå på et tidligt, og måske lettere animeret redaktionsmøde på Kælderen. Ny Dag konstaterede dog i en stort opsat artikel den 20. august 1977, at det nye skoleblad ikke indeholdt noget om de to emner. Det Ny Dag ikke kunne vide var, at navnet hentydede til alt det vi drømte om at opnå i kølvandet på den berømmelse og de mange reklamepenge vi ventede der ville følge med at udgive bladet!

Inspirationen til overhovedet at lave et gymnasieblad som var andet og mere end et velfriseret talerør for skolen lå lige for. 10 år tidligere udgav Søren Ring og Michael Schrøder nemlig de banebrydende blade Kaos og Kosmos ud fra netop det koncept, som også blev drivende for Dionysos, bestående af lige dele idealisme og profittrang.

Det lå derfor fra start klart at vi ville provokere. Ja vi brændte for at drille KU'erne, for at sætte nye dagsordner og skabe debat. Derfor havde vi til det første nummer bedt Erhard Jacobsen, som havde indledt et korstog mod DR og folkeskolen, om et indlæg. Det var præcist lige så sort som vi havde håbet på: "Al den ideologiske snak om "trivsel", "solidaritet", "lighed" osv. må fjernes. Skolen skal ikke opdrage, hverken til demokrati eller til større lighed eller solidaritet. Den skal bare lære." Vi krydrede artiklen med nogle billeder af Erhard som bragte associationerne hen på Hitler. Stilen var lagt og siden var det primært de lokale KU'er der stod for skud.

Men samtidig skulle vi tjene penge på reklamer, dels fordi vi ønskede at bladet skulle trykkes i en for datiden rimelig kvalitet, offset med omslag (standard var elles "blå" spritstencil) og ikke mindst fordi vi jo havde et håb om at reklamerne kunne finansiere vores hyppige redaktionsmøder på "Kælderen".

Man kan roligt sige det ikke var noget let koncept vi havde valgt med på den ene side at svine højrefløjen til og samtidig sælge reklameplads i bladet. Efter første nummer opsagde Sparekassen f.eks. den store reklame på side 2. Et hårdt slag mod ytringsfriheden og det lykkedes os kun at holde bladet kørende ved at sænke spalteprisen og lave mængderabatter.

Personligt synes vi selv at bladet var en succes. Det var en stor tilfredsstillelse at lave det og vi mente selv det rykkede og vi fik megen respons.

Det originale Dionysos udkom i 8 gange - syv ordinære og et særnummer - sidste nummer udkom december 1978.

I anledning af årgang 1979's 25 års jubilæum udkommer Dionysos imidlertid som det fremgår i form af et særligt jubilæumsnummer. Der er tale om en stærkt moderniseret udgivelsesform, væk er rejseskrivemaskine, saks og limstift og væk er reklamerne - kun idealismen står tilbage.

Den gamle redaktion har taget sig gevaldigt sammen og satser på løbende at udbygge jubilæumsnummeret og modtager med vanlig kritisk sans indlæg fra alle der ønsker at bidrage.

Så hermed en opfordring til alle fra årgang 79 og selvfølgelig også til lærere og ledelse ved Nakskov Gymnasium til at genopfriske gamle minder og historier og til at komme med reaktioner og indlæg til denne ultimative udgave af Dionysos!

Sten Mogensen og Peder Ring