AFSLØRING: Rektor terroriserede fremtrædende lærere

 

Af Peder Ring

 

Orla Christiansen holdt lærerrådsformanden i jerngreb mens Kjellberg bagbundet og hjælpeløs måtte se til.  

Dionysos er kommet i besiddelse af et billede der viser hvordan rektor hårdhændet vrider armen om på den daværende lærerrådsformand John Poulsen. Billedet afslører også hvordan Kjellberg, tilsyneladende bundet til en stol, blev tvunget til at se på den brutale fysiske mishandling af sin kollega. Eksperter kan ikke afgøre om det er blod der driver ned af dørstolpen til venstre for John Poulsens hoved. Det er heller ikke muligt med sikkerhed at få bekræftet om det stykke papir Kjellberg holder i hånden, er det første udkast til hans ansøgning om stillingen som rektor på Nakskov Gymnasium.  

 

Det kan ikke udelukkes at billedet dokumenterer systematisk fysisk terror mod store dele af lærerkorpset på Nakskov Gymnasium og at dette er en medvirkende forklaring til at Orla Christiansen senere under stor dramatik trak sig fra posten som rektor.

Sten Mogensen, den gamle redaktør på Dioysos, husker tilbage til 1978 hvor han selv blev udsat for et tilsvarende voldeligt overgreb fra rektor: ”Det var en forfærdelig oplevelse som har forfulgt mig lige siden. Nu jeg tænker tilbage, kan jeg ikke udelukke, at jeg faktisk den dag så John Poulsen og Kjellberg på vej ind til rektor efter at han havde banket mig”. Den fulde dokumentation for overfaldet på Sten Mogensen kunne for resten allerede læses i Dionysos nr. 7. december 1978.

De nye afsløringer af dagligdagen på Nakskov Gymnasium i slutningen af 70’erne bygger på et billede der formentlig stammer fra de gamle Stasiarkiver i DDR. Billedet som er ca. 25 år gammelt og derfor en smule medtaget er muligvis taget af den daværende skolerådsformand Bente Nielsen eller af N.E. Bertelsen. Uanset hvem af dem det er der muligvis står bag billedet fra Stasiarkivet kommer det som en overraskelse, da Bente Nielsen var konservativt medlem af amtsrådet og Bertelsen som bekendt i 1977 under den internationale boykot rejste til Sydafrika og ved hjemkomsten udtalte: ”Vi så ingen politibetjente med knipler og maskinpistoler”.

Det har ikke været ønskeligt eller muligt i dag at få en kommentar fra nogen af de implicerede.